Mediation and More

Mediation en coaching in conflictsituaties

Conflicten maken deel uit van het leven. Maar soms kan een conflict zo uit de hand lopen of langdurig van aard worden, dat de gevolgen merkbaar worden in het dagelijks leven. Vaak lukt het dan niet meer om in goed overleg tot een oplossing te komen. In dit soort situaties wordt er soms gekozen voor juridische stappen. Helaas brengen dit soort maatregelen vaak hoge kosten met zich mee en zorgen bovendien voor een verharding van het conflict. Tegenwoordig is er gelukkig nog een andere manier om met conflicten om te gaan: mediation.

Wat is mediation?

Bij mediation gaan partijen onder begeleiding van een mediator, een professionele bemiddelaar, zelf op zoek naar een optimale en duurzame oplossing. De nadruk ligt daarbij niet op tegengestelde standpunten en argumenten, maar op het onderzoeken van wederzijdse, niet altijd direct zichtbare, belangen.

Kenmerken van mediation:

  • De mediator helpt duidelijk te maken waar het conflict, naar de mening van betrokkenen, nu écht over gaat.
  • De nadruk ligt op het herstellen van de verstoorde communicatie.
  • De belangen die ten grondslag liggen aan de standpunten van betrokkenen en de oorzaak van het conflict vormen worden duidelijk geformuleerd.
  • Er wordt gezocht naar een duurzame oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Kortom, bij mediation wordt gestreefd naar een win-winsituatie. Dit betekent dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven, of op de juiste manier kan worden afgesloten.

Kosten

Omdat ik geloof in de kracht van mediation en de meerwaarde die mediation kan bieden, hanteer ik het principe van 'no cure no pay' in gevallen van conflicten tussen particulieren. Het uitgangspunt daarbij is, dat jullie zelf bepalen of je na een gesprek de rekening ervan ontvangt. Wanneer jullie blij zijn met het gesprek en de voortgang, rekenen jullie het gesprek af en kunnen we een nieuw gesprek inplannen. Wanneer dit niet het geval is, breng ik niets in rekening en sluiten we het traject af.

Locatie

De gesprekken vinden in principe plaats op kantoor in Leiden. Het is ook mogelijk elders in de regio af te spreken en, tegen een voordelig tarief, een externe ruimte te huren. Informeer gerust naar de mogelijkheden.