Mediation and More

Mediation en coaching in conflictsituaties

Conflicten maken deel uit van het leven. Maar soms kan een conflict zo uit de hand lopen of langdurig van aard worden, dat de gevolgen merkbaar worden in het dagelijks leven. Vaak lukt het dan niet meer om in goed overleg tot een oplossing te komen. In dit soort situaties wordt er soms gekozen voor juridische stappen. Helaas brengen dit soort maatregelen vaak hoge kosten met zich mee en zorgen bovendien voor een verharding van het conflict. Tegenwoordig is er gelukkig nog een andere manier om met conflicten om te gaan: mediation.

Wat is mediation?

Bij mediation gaan partijen onder begeleiding van een mediator, een professionele bemiddelaar, zelf op zoek naar een optimale en duurzame oplossing. De nadruk ligt daarbij niet op tegengestelde standpunten en argumenten, maar op het onderzoeken van wederzijdse, niet altijd direct zichtbare, belangen.

Kenmerken van mediation:

  • De mediator helpt duidelijk te maken waar het conflict, naar de mening van betrokkenen, nu écht over gaat.
  • De nadruk ligt op het herstellen van de verstoorde communicatie.
  • De belangen die ten grondslag liggen aan de standpunten van betrokkenen en de oorzaak van het conflict vormen worden duidelijk geformuleerd.
  • Er wordt gezocht naar een duurzame oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Kortom, bij mediation wordt gestreefd naar een win-winsituatie. Dit betekent dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven, of op de juiste manier kan worden afgesloten.

Kosten

Wat exact de kosten zijn van een mediationtraject is moeilijk te bepalen, aangezien elk conflict anders is. Factoren die daarbij meespelen zijn bijvoorbeeld het soort conflict, de mate van escalatie en de onderhandelingsbereidheid. Daarom hanteer ik een uurtarief. Gemiddeld genomen zijn er ongeveer 3 - 5 gesprekken nodig zijn van ongeveer 1,5 uur.

Locatie

De gesprekken vinden in principe plaats op kantoor in Leiden. Het is ook mogelijk elders in de regio af te spreken en, tegen een voordelig tarief, een externe ruimte te huren. Informeer gerust naar de mogelijkheden.