Mediation and More

Mediation en coaching in conflictsituaties

Conflicten maken deel uit van het leven. Maar soms kan een conflict zo uit de hand lopen of langdurig van aard worden, dat de gevolgen merkbaar worden in het dagelijks leven. Vaak lukt het dan niet meer om in goed overleg tot een oplossing te komen. In dit soort situaties wordt er soms gekozen voor juridische stappen. Helaas brengen dit soort maatregelen vaak hoge kosten met zich mee en zorgen bovendien voor een verharding van het conflict. Tegenwoordig is er gelukkig nog een andere manier om met conflicten om te gaan: mediation.

Wat is mediation?

Bij mediation gaan partijen onder begeleiding van een mediator, een professionele bemiddelaar, zelf op zoek naar een optimale en duurzame oplossing. De nadruk ligt daarbij niet op tegengestelde standpunten en argumenten, maar op het onderzoeken van wederzijdse, niet altijd direct zichtbare, belangen.

Kenmerken van mediation:

 • De mediator helpt duidelijk te maken waar het conflict, naar de mening van betrokkenen, nu écht over gaat.
 • De nadruk ligt op het herstellen van de verstoorde communicatie.
 • De belangen die ten grondslag liggen aan de standpunten van betrokkenen en de oorzaak van het conflict vormen worden duidelijk geformuleerd.
 • Er wordt gezocht naar een duurzame oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Kortom, bij mediation wordt gestreefd naar een win-winsituatie. Dit betekent dat de relatie op langere termijn in stand kan blijven, of op de juiste manier kan worden afgesloten.

Kosten

In de praktijk verschillen de kosten van een mediation van geval tot geval omdat elk conflict anders is. Factoren die daarbij meespelen zijn bijvoorbeeld het soort conflict, de mate van escalatie en de onderhandelingsbereidheid. Ik hanteer daarom een uurtarief. Gemiddeld zijn er ongeveer 3-5 gesprekken nodig en een gesprek duurt ongeveer 1,5 -2 uur.

Tarief voor mediation en coaching

 • Mediation intake:           Eerste half uur gratis, daarna regulier tarief
 • Mediation gesprek:        €135,- incl. BTW
 • Coaching intake:             Eerste half uur gratis, daarna regulier tarief
 • Coaching:                         €85,- incl. BTW

 

De genoemde tarieven zijn ‘all in’ tarieven. Overige voorkomende werkzaamheden, zoals correspondentie, voorbereiding en het bestuderen van stukken alsmede kantoorkosten zijn inbegrepen in het uurtarief.

Wat is niet ingegrepen in het uurtarief?

 • Wanneer er een verslag of eindovereenkomst dient te worden opgesteld wordt hiervoor het geldende uurtarief berekend.
 • Buiten Leiden wordt een reiskostenvergoeding gehanteerd van €0.25 per km, excl. BTW.
 • Locatiekosten wanneer de wens bestaat van een andere locatie gebruik te maken dan de voor mij beschikbare locatie in Leiden.
 • Honoraria van eventueel ingeschakelde derden (bijvoorbeeld een jurist of een schade-expert).

Locatie

De gesprekken vinden in principe plaats op kantoor in Leiden. Het is ook mogelijk elders in de regio af te spreken en, tegen een voordelig tarief, een externe ruimte te huren. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Bij arbeidsmediation  vinden de mediationgesprekken veelal plaats in een gespreksruimte van het bedrijf. Indien gewenst kan er ook een externe gespreksruimte worden gereserveerd.

De gesprekken vinden in principe tijdens kantooruren plaats. Indien u graag in de avonduren of in het weekend een afspraak wilt maken is dat bij uitzondering mogelijk in overleg.